Kapat
Eğitim Öğretim 49 0

Anadolu Türk Tarihi Notları

ANADOLU TÜRK TARİHİ NOTLARI

 1. Anadolu Selçuklularında şen yargı sisteminin başında bulunan görevliye Kadı’ü! Kudat denirdi.
 2. Hasankeyf Harabeleri Artuklulara aittir.
 3. Aydınoğulları ve Menteşeoğulları deniz kıyısında kurulan ve denizcilikle uğraşan donanma sahibi beyliklerdir.
 4. Karamanoğlu beyliği ise Konya ve çevresinde kurulduğu için denizcilikle uğraşmamış ve donanma sahibi olmamıştır.
 5. Anadolu Selçukluları döneminde şehirlerde oturan esnaf teşkilat üyesine ahiler denirdi. Ahiler dini ve ekonomik özellikler taşırlardı.
 6. Anadolu Selçuklu döneminde ahiler; ürünlerin fiyatımı belirlemek ve üretilen malın kalitesini kontrol etme amacıyla kurulmuştur.
 7. Ahiliğe üye olmak için Müslüman olmak gerekiyordu.
 8. Çifte Minareli Medrese hem Sivas hem de Erzurum’da bulunmaktadır. Bu eser Anadolu Selçuklu Devleti’ne ait eserlerdir.
 9. Anadolu Selçuklu Devleti’nde resmi dil Farsça, eğitim dili Arapça, edebiyat dili Farsça, saray dili Türkçeydi.
 10. Anadolu Selçuklu Devleti’nde hükümdar başkentte olmadığı zaman ona ait devlet işlerini yürüten divana Niyabet-i Saltanat Divanı denir.
 11. Uç beyliği uygulaması ilk olarak Anadolu Selçuklu Devleti’nde görülür.
 12. Anadolu Selçuklu Devleti’nde donanma komutanlarına Melik-üs Sevahil ve Resi’ül Bahr denilirdi.
 13. Tokat Niksar’da Danişmentler Döneminde yapılan ilk medrese Yağıbasan Medresesi’dir.
 14. Türklerin Anadolu’ya kesin olarak yerleşmesi Miryokefalon Savaşı sonrasıdır.
 15. Anadolu Selçuklularında devlete ait hazineye Hazine-i Amire denilirdi
 16. Anadolu Selçuklu Devieti’nde Kubbetül İslam unvanıyla adlandırılan şehir Ahlât’tır.
 17. Bimarhane, akıl hastalarının tedavi edildiği yerlere denir.
 18. Türk-islam devletlerinde resim ve heykel sanatı gelişmemiştir. Bunun sebebi İslamiyet’tir.
 19. Türkçeyi resmi dil olarak kabul eden beylik Konya ve civarında kurulan Karamanoğulları’dır.
 20. Anadolu Selçuklu Devleti; Konya, Sivas, Kayseri, Kırşehir ve Erzurum’a medreseler inşa etmiştir.
 21. Büyük camilerin etrafında yapılmış olan medrese, hastane (darüşşifa) . hamam, kütüphane, imaret(aşevi) ve kümbetten oluşan yapılara külliye denir.
 22. Yönetici aile bireylerin devleti yönetme hakkının olması ve hükümdarlığın babada oğula geçmesi Anadolu Selçuklu
 23. Devleti’nde saltanat kavgalarına neden olmuştur.
 24. Anadolu Selçuklu Döneminde yeni yollar yapılması, kervansaraylar inşa edilmesi, ahilik teşkilatının kurulması Müslüman olmayan tüccarların can ve mal güvenliğinin devlet güvencesine alınması, ticaretin geliştirilmek istenildiğinin göstergesidir.
 25. Anadolu Selçukluları Sinop ve Alanya limanlarında tersane kurmuşlardır.
 26. Anadolu Selçukluları ve beylikler döneminde hastaların Içdavi edildiği yere darüşşifa
  adı verilir.
 27. Anadolu Selçuklu Devleti’nde fakir halka yemek yardımı yapmak için imaretler açılmıştı.
 28. Denizcilikle uğraşan beylikler şunlardır; Karesioğulları, Menteşeoğullan, Aydınoğulları, Taceddinoğulları, Saruhanoğulları ve Candaroğullan’dır.
 29. Batman’daki Malabadi Köprüsü ve Mardin’deki Hatuniye Medresesi Artuklular Dönemine ait eserlerdir.
 30. Pazarlarda fiyatları, tartı ve ölçü aletlerinin, üretilen ve satılan malların kalitesini denetleyen görevliye muhtesip denir.
 31. Anadolu Selçuklu Devleti’nde hükümdarın başkentte olmadığı zamanlarda ona ait işleri Naib yürütürdü.
 32. Haraç ve cizye gayrimüslimlerden alınan vergilerdir.
 33. Bizans ve Moğollar Anadolu Selçuklu Devletiyle aynı dönemde yaşamıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bot Kontrolü cevabı Rakamla Yazınız * Zaman sınırı bitmiştir. CAPTCHA yeniden yükleyin.