Kapat
Excel Destek 155 0

Excel ListBox A-z Sıralama Kodu

Excel verilerimi görüntüleme yaptığımız Userform Listbox verilerinde özellikle çoklu listboxlar da verilerimiz karmaşık olmaktadır. Yani Excel verimiz ne şekilde ise o şekilde veri görüntülemektedir. Vereceğim kod ile A-z sıralama yapabilirsiniz .  İki farklı kod vereceğim ilk kodu anlatayım

Private Sub Userform_Initialize() kısmına ekleyeceğiniz kod

 

Private Sub Userform_Initialize()
'a.z sıralama listboxları cevizpaylas.com
Liste = ListBox1.List
ListBox1.List = Sirala(Liste)
Liste = ListBox2.List
ListBox2.List = Sirala(Liste)
End Sub

Burada ListBox1 ve ListBox2 Kendinize görö düzenlemeyi yapmayı unutmayın

İkinci kodda kod sayfanızın en altına ilave ediniz.

Verileri oluşturan kod
Private Function Sirala(Liste As Variant)
‘a.z sıralam listbox cevizpaylas.com
Dim i As Integer, j As Integer, x As Variant
For i = LBound(Liste) To UBound(Liste) – 1
For j = i + 1 To UBound(Liste)
If StrComp(Liste(i, 0), Liste(j, 0), vbTextCompare) = 1 Then
x = Liste(j, 0)
Liste(j, 0) = Liste(i, 0)
Liste(i, 0) = x
End If
Next j
Next i
Sirala = Liste
End Function

Ekleyin işlem bu kadar başka bir konuda buluşmak dileğile…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bot Kontrolü cevabı Rakamla Yazınız * Zaman sınırı bitmiştir. CAPTCHA yeniden yükleyin.