Kapat
Eğitim Öğretim 90 0

Osmanlı Devleti Siyasi Tarihi

 • Osmanlı hanedan ailesi Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyuna mensuptur.
 • Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaş Koyulhisar Savaşı’dır.
 • Bursa, Orhan Bey döneminde Osmanlı Devletinin başkenti haline getirilmiştir.
 • Osmanlı Devleti topraklarına katılan ilk beylik Karesi oğulları Beyliğidir.
 • Osmanlı tarihinde ilk düzenli ordu Orhan Bey (Yaya ve Müsellem) tarafından kurulmuştur.
 • Osmanlı tarihinde ilk vakıf sistemi ve İlk tersane Orhan Bey tarafından kurulmuştur.
 • Osmanlı Devletinde ilk kadı ve subaşı atamaları Orhan Bey döneminde gerçekleştirilmiştir.
 • Osmanlı Devleti üzerine düzenlenen ilk Haçlı Seferi Sırp sındığı Savaşı’dır.
 • Osmanlı Devleti ilk kez 1. Kosava Savaşında topu kullanmıştır?
 • Osmanlı Devlet’in ilk kez I. Murat’ın hükümdarlığı döneminde “Sultan” unvanı kullanılmıştır.
 • Tımar sistemi ilk kez I. Murat Döneminde uygulanmıştır
 • I. Murat döneminde kurulan Rumeli Beylerbeyiliği’ ne atanan ilk beylerbeyi Lala Şahin Paşa.’dır.
 • Osmanlı tarihinde İstanbul ilk kez I. Bayezit tarafından kuşatılmıştır.
 • Osmanlı tarihinde Anadolu Türk birliği ilk kez Yıldırım Bayezit Döneminde kurulmuştur.
 • Osmanlı tarihinde yaşanan ilk dini nitelikli isyan Şeyh Bedreddin Isyanı’dır. 
 • Fatih Sultan Mehmet ilk seferini Karamanoğulları üzerine yapmıştır.
 • Osmanlı tarihinde ilk altın para Fatih Sultan Mehmet tarafından bastırılmıştır.
 • Osmanlı Devletinde cülus bahşişi uygulaması ilk kez Fatih Sultan Mehmet döneminde başlatılmıştır.
 • İstanbul Üniversitesinin temeli sayılan Sahn-ı Seman Medreseleri Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde dönemde inşa edilmiştir.
 • Yavuz Sultan Selim’in asıl amacı İslam dünyasını tek bayrak altında birleştirmekti.
 • Osmanlı tarihinde halifelik unvanını kullanan ilk hükümdar Yavuz Sultan Selimdir.
 • Osmanlı Devletinde Anadolu Türk birliği Dulkadiroğullan Beyliğinin (Yavuz Sultan Selim Dönemi) hakimiyet altına alınmasıyla kesin olarak sağlanmıştır.
 • Kanuni Sultan Süleyman’ın tahta çıktığı sırada Avrupa’da yaşanan gelişmeler coğrafi keşifler, Rönesans ve reform hareketleridir.
 • İstanbul Antlaşması’nın önemi; Osmanlı Devleti Avusturya’ya karşı üstünlük sağlamıştır.
 • Türk tarihinin en önemli deniz zaferi Preveze Deniz Savaşı’dır.
 • Osmanlı Devletinde sefere çıkmayan ilk padişah Sultan II. Selim’dir
 • Süveyş Kanalı Projesi Fransa’dan (1869) alınan yardımla yapılmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bot Kontrolü cevabı Rakamla Yazınız * Zaman sınırı bitmiştir. CAPTCHA yeniden yükleyin.